Getallen die tellen: Onze klimaatdoelstellingen

Stap voor stap gaan we verder op de weg naar meer duurzaamheid. Daarvoor hebben we al veel bereikt. Zo zullen we in 2020 ongeveer 80% van onze elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen halen. Tegelijkertijd hebben wij onze directe CO2-uitstoot in 2020 al met 75% verminderd (ten opzichte van 2015).

Wij hebben ons duidelijke klimaatdoelstellingen gesteld:

  • Wij willen onze jaarlijkse aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tegen eind 2023 tot 100% verhogen.
  • Wij streven naar nul netto directe en indirecte CO2-emissies uit onze eigen activiteiten (Scope 1 en 2) tegen het einde van 2023.
  • Wij streven ernaar de netto CO2-intensiteit (netto CO2-emissies ten opzichte van de totale omzet) van onze relevante Scope 3-emissies tegen eind 2033 met 30% te verminderen ten opzichte van een basislijn van 2019 (de basislijn voor huismerkproducten is het jaar 2021).
  • Naast het vervoer van goederen beschouwen wij ook aangekochte goederen en diensten voor onze eigen bedrijfsactiviteiten en eigen merken als relevante categorieën.
  • Wij streven ernaar het verbruik van rechtstreeks ingekochte elektrische energie tegen 2025 met 15% te verminderen.

No ALT TEXT SET

BetterWay – de juiste weg

Ook een studie van het dataportaal Statista en het tijdschrift "Capital" bewijst dat we op de goede weg zijn. Ongeveer 2.000 beursgenoteerde ondernemingen, alsook het MKB en familiebedrijven werden ondervraagd over hun broeikasgasemissies. In de loop van de enquête, die liep van half september tot eind oktober 2020, is onze moedermaatschappij Ceconomy op een sensationele vierde plaats geëindigd. Daarmee zijn wij het enige detailhandelsbedrijf in de top tien.

Wereldwijde betrokkenheid

Als nummer één in Europa zijn wij uiteraard niet alleen op nationaal niveau geëngageerd, maar zijn wij ook internationaal actief, bijvoorbeeld in de HDE-actiebeginselen, het Diversity Charter, UN Global Compact en hebben wij ons aangesloten bij de Green Consumption Pledge. Het Green Consumption Pledge-initiatief maakt deel uit van het Europees klimaatpact, een EU-breed initiatief waarbij bedrijven worden opgeroepen deel te nemen aan klimaatactie en te bouwen aan een groener Europa. Met hun handtekeningen beloven de bedrijven hun bijdrage aan een groene transformatie te versnellen. In de verbintenisverklaring wordt de ondertekenaars gevraagd zich te houden aan ten minste drie van de vijf kernbeginselen die betrekking hebben op CO2-emissies, transparantie, beste praktijken in de sector en de distributie van "duurzame" producten.

Correcte verwijdering

Als u op de juiste manier recyclet, draagt u actief bij aan het behoud van hulpbronnen en voorkomt u dat giftige stoffen in het milieu terechtkomen.

Lees meer

Bewust gebruik van producten

Grondstoffenbesparend gebruik en efficiënt gebruik zijn voor ons bijzonder belangrijk.

Lees meer

Weggooien voorkomen dankzij de Outlet

Weggooien is zonde. Verleng de levensduur van producten door geretourneerde, beschadigde en gerepareerde producten extra voordelig te kopen.

Lees meer

Duurzamer leven - Dit is wat je kunt doen

Bewust winkelen met BetterWay-producten

Duurzaam winkelen betekent niet dat je moet afzien van consumptie. Daarom vind je in ons assortiment al meer dan 1.000 producten met het BetterWay-logo voor meer duurzaamheid.

Lees meer

Duurzaam gebruik

De meeste apparaten hebben veel meer duurzaamheidspotentieel dan u denkt. Ontdek hier hoe u apparatuur duurzamer kunt gebruiken.

Lees meer

Reparatie

Uit de wegwerpmaatschappij, naar de circulaire economie. Apparaten laten repareren of repareren is goed voor de portemonnee en het milieu.

Lees meer

Onze BetterWay-producten voor een duurzamer huishouden