Mediamarkt Logo

Een leefbare toekomst – onze verantwoordelijkheid

Als Europa's toonaangevende retailer van elektronische producten willen we het goede voorbeeld geven voor de hele branche. We nemen het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering, schaarste aan middelen en sociale ongelijkheid.

Sociale betrokkenheid

Wij nemen verantwoordelijkheid – ook buiten onze kernactiviteiten. Wij zijn nationaal geëngageerd op de locaties van onze nationale dochterondernemingen, lokaal op de locaties van onze winkels en op ons hoofdkantoor in Ingolstadt. Wij concentreren ons op die maatschappelijk relevante thema's waar wij met onze producten, benaderingen en competenties kunnen bijdragen tot de verrijking van het leven van mensen. Gebieden waarbij wij betrokken zijn, zijn bijvoorbeeld:

Betterway - Digitaal onderwijs

Digitaal onderwijs

Digitaal onderwijs en toegang tot digitale infrastructuur zijn essentieel om deel te nemen aan onze digitale wereld – in het beroepsleven, in het dagelijks leven. Zij scheppen nieuwe kansen en vrijheden voor het individu en zijn onmisbaar voor onze economie en samenleving. Om een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren, werken wij als onderneming momenteel met externe deskundigen en partners aan een alomvattend concept voor onze inzet.

Betterway - Marktdonaties

Marktdonaties

Onze filialen zijn lokaal geworteld. Daarom beslissen onze winkelmanagers zelfstandig welke organisaties en projecten zij op hun locatie steunen met donaties in geld en in natura. Op die manier zijn langdurige partnerschappen tot stand gekomen en kan in noodsituaties onbureaucratische hulp worden geboden.

Betterway - Engagement op de hoofdzetel

Engagement op de hoofdzetel

Ingolstadt is de thuisbasis van onze hoofdzetel. Het is voor ons belangrijk om een goede buur voor onze medeburgers te zijn en ertoe bij te dragen dat Ingolstadt een plaats wordt die het waard is om in te wonen. Daarom steunen wij het sportieve en culturele leven in onze hoofdzetel in partnerschappen die in de loop van vele jaren zijn gegroeid en met bijdragen aan nieuwe ideeën en projecten. Daartoe behoren onze betrokkenheid bij het ERC Ingolstadt, de Ingolstadt Jazz Days of het jaarlijkse Taktraum Festival. Een andere gekoesterde traditie is onze medewerkersdonatie, waarbij onze collega's jaarlijks met hart en ziel vele tienduizenden euro's doneren, die op basis van suggesties van medewerkers aan liefdadigheidsorganisaties in onze regio worden geschonken.

Betterway - Snelle hulp bij overstromingen

Snelle hulp bij overstromingen van MediaMarkt en SATURN

MediaMarkt en Saturn hebben samen met hun partner ecoATM in de zomer van 2021 een landelijke inzamelingsactie voor de slachtoffers van de overstromingen in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts op touw gezet. Alle klanten werden opgeroepen hun niet meer gebruikte smartphones bij onze filialen in te leveren. De opbrengst werd geschonken aan "Aktion Deutschland Hilft e.V.".

Faire arbeidsomstandigheden en toeleveringsketen

Als Europa's grootste detailhandelaar in consumentenelektronica willen wij onze klanten de beste producten en diensten bieden en tegelijkertijd een verantwoordelijke partner zijn. Naast merkproducten van wereldberoemde fabrikanten omvat ons assortiment ook producten van ons eigenmerkbedrijf Imtron met de merken ok., KOENIC, PEAQ en ISY. Achter dit alles gaan lange en complexe toeleveringsketens schuil met wijdvertakte wereldwijde productie-, aankoop- en leveringsnetwerken. Vooral in de fasen vóór de impact zijn er potentiële gevolgen voor mens en milieu die niet altijd bekend zijn. Wij willen hier de grootst mogelijke transparantie en betrokkenheid creëren.

Strikte normen voor leveranciers en eigen merken

Samen met andere bedrijven uit de elektronicasector zijn wij georganiseerd in de Responsible Business Alliance (RBA). De RBA werkt aan uniforme normen voor sociale, milieu- en ethische kwesties in de toeleveringsketen om het leveranciersbeheer in de industrie op lange termijn te verbeteren. Het leveranciersbeheer van het eigenmerkbedrijf Imtron is gebaseerd op de normen van het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Beide normen vormen een belangrijke basis voor de betrekkingen met de leveranciers en zijn als referentiekader verankerd in de centrale inkooprichtsnoeren.

Betterway - Richtlijnen en doelstellingen inkoop

Duidelijke richtlijnen en doelstellingen en onze inkoop

Onze inkooprichtlijnen, die voor alle medewerkers gelden, creëren bindende en transparante minimumnormen voor alle inkoopactiviteiten voor merken van derden en eigen merken. Wij hebben onszelf duidelijke doelen en richtlijnen gesteld met betrekking tot onze leveranciers:

  • Tegen het einde van het boekjaar 2022/23 zullen wij meer dan 80% van het deel van de verkopen dat wij met externe merkfabrikanten doen, controleren of extern beoordelen op arbeids- en mensenrechten.
  • Wij zullen regelmatig sociale audits van onze eigen merken blijven uitvoeren en de follow-up van de auditresultaten alsmede de opstelling en uitvoering van actieplannen met de productielocaties intensiveren.

Betterway - Inzet voor mensenrechten

Onze inzet voor de mensenrechten

De MediaMarktSaturn Retail Group is Europa's grootste detailhandelaar in consumentenelektronica en aanverwante diensten. Wij zien onszelf als een verantwoordelijke partner, dagelijkse begeleider en navigator voor onze klanten, leveranciers en zakenpartners. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor onze werknemers en de samenleving en weten dat wij, als internationaal actieve en bekende onderneming, ons deel moeten doen om de mensenrechten te eerbiedigen en na te leven. Onze beginselverklaring inzake mensenrechten is bedoeld om onze werknemers, zakenpartners en andere belanghebbenden te dienen als basis voor hun handelen. Het moet voor de managers van de MediaMarktSaturn Retail Group een verplichting zijn om de naleving van de mensenrechten te handhaven en te bevorderen.

Werknemers

Wij scheppen de voorwaarden zodat elk van onze 60.000 werknemers uit 128 landen – ongeacht etnische afkomst, seksuele identiteit, leeftijd, eventuele handicap, godsdienst of geslacht – dezelfde kansen heeft en wordt ondersteund. En met ons initiatief "Vrouwen in de detailhandel" versterken wij de positie van vrouwen in de detailhandel.

Wij creëren nieuwe banen, betalen onze belastingen en nemen onze verantwoordelijkheid – ook buiten onze kernactiviteiten.

Trouw aan het motto "Think global, act local", zijn wij betrokken bij de locaties van onze winkels en steunen wij daar liefdadigheidsorganisaties.

Met onze eigen merken KOENIC, PEAQ, ISY en o.k. zorgen wij voor eerlijke arbeidsomstandigheden – zowel in de productie als in alle onderdelen van de toeleveringsketen.

Onze BetterWay-producten voor een duurzamer huishouden