BetterWay duurzaamheidscriteria

Welke criteria gebruiken wij om producten voor BetterWay te selecteren?

Bij de selectie van duurzame producten voor BetterWay laten wij ons leiden door de certificaten van de ‘Blauer Engel’, EPEAT en de productvermelding op EcoTopTen.de. Zo worden bijvoorbeeld de sociaal verantwoorde productie, de gebruikte materialen, de energie-efficiëntie en emissies of de recycleerbaarheid van een product beoordeeld. Wij gaan ook voortdurend na of de criteria voor BetterWay toereikend zijn of moeten worden aangepast.

Om een BetterWay-product te worden, moet een product door een onafhankelijke testorganisatie als duurzaam zijn beoordeeld, d.w.z. voldoen aan hun minimumcriteria in de respectieve productcategorie:

Betterway - Criteria - Blauer Engel

Blauer Engel

Blauer Engel is al meer dan 40 jaar het milieukenmerk van de Duitse regering. Onafhankelijk en geloofwaardig, stelt zij veeleisende normen voor milieuvriendelijke producten en diensten. Gecertificeerde elektrische apparaten moeten voldoen aan hoge normen op het gebied van milieu, gezondheid en gebruikseigenschappen. Bij de beoordeling wordt altijd de hele levenscyclus in aanmerking genomen en wordt met name gekeken naar het effect van de producten op het klimaat, de grondstoffen, het water, de bodem, de lucht en op mensen.

Betterway - Criteria - EcoTop Ten

EcoTopTen

EcoTopTen stelt veeleisende minimumcriteria vast voor de productcategorieën verlichting, warmte, elektriciteit, grote huishoudelijke apparaten, kleine huishoudelijke apparaten, televisietoestellen, computers/kantoren, mobiliteit, levensmiddelen en textiel, en publiceert alle producten die aan deze minimumcriteria voldoen op transparante wijze op haar website. Vooral ecologische parameters zoals elektriciteitsverbruik, waterverbruik, CO2-emissies bij productie en gebruik, alsook bijkomende kwaliteitscriteria worden getest.

Betterway - Criteria - EPEAT

EPEAT

De EPEAT-milieukenmerk is 's werelds toonaangevende milieukeurmerk Type 1 voor producten en diensten in de technologiesector. Fabrikanten kunnen hun producten bij EPEAT registreren als ze voldoen aan de verplichte en optionele EPEAT-criteria, die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van het product, met inbegrip van ontwerp en productie, energieverbruik, recycling en repareerbaarheid. EPEAT waarborgt de nauwkeurigheid van geregistreerde producten door middel van een continu monitoringproces dat bekend staat als Continuous Monitoring.

Onze BetterWay-producten voor een duurzamer huishouden

Duurzamer leven - Dit is wat je kunt doen

 • Bewust winkelen

  Duurzaam winkelen betekent niet dat u moet afzien van consumptie. Met ons BetterWay-logo kiest u altijd voor meer duurzaamheid.

  Lees meer

 • Duurzaam gebruik

  De meeste apparaten hebben veel meer duurzaamheidspotentieel dan u denkt. Ontdek hier hoe u apparatuur duurzamer kunt gebruiken.

  Lees meer

 • Reparatie

  Uit de wegwerpmaatschappij, naar de circulaire economie. Apparaten laten repareren of repareren is goed voor de portemonnee en het milieu.

  Lees meer

 • Correcte verwijdering

  Als u op de juiste manier recyclet, draagt u actief bij aan het behoud van hulpbronnen en voorkomt u dat giftige stoffen in het milieu terechtkomen.

  Lees meer

 • BetterWay-producten

  In ons assortiment vind je al meer dan 1.000 producten met het BetterWay-logo voor meer duurzaamheid. Dit worden alleen maar meer producten.

  Lees meer

 • Bewust gebruik van producten

  Grondstoffenbesparend gebruik en efficiënt gebruik zijn voor ons bijzonder belangrijk.

  Lees meer