MM logo red

Maak kans op één van de 5 Kobo Libra 2 e-readers

Waar geniet jij het liefst van een goed e-book? Laat het ons weten door een foto te posten op Instagram met de hashtag #mediamarktkobozomervakantie en maak kans om een e-reader te winnen. Je hebt tot en met 15 juli 2022 de tijd om mee te doen, daarna zullen wij uit de meest grappige; creatieve of unieke Instagram-posts de vijf winnaars kiezen. Zij zullen op de hoogte gesteld worden via een berichtje op Instagram.

Alle actievoorwaarden van deze actie zijn onderaan deze pagina te vinden.

Actievoorwaarden

 • Deze winactie wordt georganiseerd door MediaMarkt Nederland.
 • Deelnemers maken kans op één van de vijf e-readers ‘KOBO Libra 2 Zwart’.
 • Neem deel aan de actie door vanaf 1 t/m 15 juli 2022 een bericht op Instagram te posten met de hashtag #mediamarktkobozomervakantie en tag @mediamarktnl.
 • MediaMarkt Nederland kiest vijf winnaars op onpartijdige wijze op basis van de meest grappige, creatieve en/of unieke posts.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen per Instagram account.
 • Om te kunnen deelnemen moet je minimaal 18 jaar oud zijn en een postadres in Nederland hebben.
 • De post mag geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van een ander en mag niet kwetsend, misleidend of op een andere manier schadelijk zijn.
 • Je gaat ermee akkoord dat MediaMarkt Nederland jouw post kan gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren in het kader van de winactie. MediaMarkt zal hier zorgvuldig mee omgaan en zal niet zodanig handelen waardoor objectiveerbaar onnodig schade door jou kan worden ondervonden.
 • Medewerkers van MediaMarkt Nederland en ieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze winactie kunnen niet deelnemen.
 • Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • MediaMarkt Nederland neemt uiterlijk 22 juli 2022 contact op met de winnaars via DM.
 • Indien MediaMarkt Nederland na drie pogingen de winnaar via DM niet heeft kunnen bereiken en/of niet de benodigde informatie heeft ontvangen om de prijs per post te versturen, dan vervalt het recht op de prijs en mag MediaMarkt Nederland deze aan een andere deelnemer toekennen.
 • MediaMarkt Nederland zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de actie, en voor doeleinden vermeld in deze actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen in het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan derden (bijvoorbeeld dienstverleners die in onze opdracht jouw gegevens verwerken), en/of aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe MediaMarkt Nederland behoort. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht. Meer informatie kan je vinden in de privacyverklaring.
 • MediaMarkt Nederland sluit iedere aansprakelijkheid voor deze winactie uit.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Door deelname ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Heb je vragen naar aanleiding van deze winactie? Neem dan contact op via DM.