Copyright en gebruiksbeperkingen

MediaMarkt heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van MediaMarkt en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van mediamarkt.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar mediamarkt.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. MediaMarkt behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de mediamarkt.nl website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.mediamarkt.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de MediaMarkt website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de MediaMarkt website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Compliance Meldsysteem

Op 01 juli jl. is de wet Huis voor Klokkenluiders van kracht geworden. Volgens deze wet is iedere onderneming verplicht om een ‘interne meldregeling’ te hebben. Binnen de MediaMarkt Saturn Groep is voor de uitvoering van dit compliance meldsysteem gekozen voor Business Keeper AG. Business Keeper is geaccrediteerd en werkt met:

• de op dat moment hoogste mogelijke veiligheidsstandaard
• versleutelde verbindingen
• versleutelde inhoud
• bovendien hebben derde partijen geen toegang tot het systeem.

Wat kun je via het compliance meldsysteem melden:

• Corruptie
• Inbreuk op mededingingswetgeving
• Belangenverstrengeling
• Fraude/verduistering/onrechtmatige toe-eigening/diefstal
• Witwaspraktijken
• Inbreuken op de gegevensbescherming/openbaarmaking van zakelijke of bedrijfsgeheimen
• Discriminatie en oneerlijke arbeidsomstandigheden
• Schendingen van de huidige wetgeving of richtlijnen van de groep

De melder kan anoniem blijven. De melder ontvangt een eigen ‘postbus’ met een meldcode. Alle meldingen worden ontvangen door de Compliance-afdeling van Media Saturn in Ingolstadt. Zij schakelen indien nodig de Compliance officer van het betreffende land in. Na ca. 6 werkdagen kan de melder de status van zijn melding inzien door met zijn meldcode in te loggen in zijn postbus. Berichten in de postbus zijn slechts te openen/printen tot 42 dagen na plaatsing. Daarna is dat niet meer mogelijk. Dit geldt ook als het onderzoek langer dan 42 dagen mocht duren. Na de totale afhandeling van de melding wordt de melding zodanig geanonimiseerd dat noch de melder, noch de ‘beschuldigde’ te herleiden zijn, tenzij wettelijke voorschriften dit verbieden.

Klachten van klanten kunnen niet worden gemeld via BKMS en deze worden dan ook niet in behandeling genomen. Klanten kunnen zich in geval van klachten melden bij https://klantenservice.mediamarkt.nl/app/answers/detail/a_id/5996.

De link naar het compliance meldsysteem vind je hier

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je gebruik maken van ons contactformulier

Disclaimer

De gegevens over MediaMarkt op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over MediaMarkt te verstrekken. Beleggers moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om in relatie gebracht te worden met beslissingen over het wel of niet doen van beleggingen, van welke aard dan ook. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. MediaMarkt kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Adresgegevens

Identiteit van de onderneming:

Media Markt-Saturn Holding Nederland B.V.
Wilhelminakade 161
3072 AP Rotterdam
contact@media-saturn.com

 

Identiteit van de webshop onderneming:

MMS Online Nederland B.V.
Wilhelminakade 161
3072 AP Rotterdam

 

Contactgegevens:
E-Mail: contact@mediamarkt.nl
Tel.: 010 2076-500
KvK nummer: 24471203
BTW identificatienummer: NL 82 12 22 296 B01

↑ Terug naar begin