MediaMarkt Rijswijk

Route en contact

Rijswijk

Winkelinformatie printen
Prins Willem Alexander Promenade 69-83
2284 DJ Rijswijk
Telefoonnummer:
070-3728200
E-mail:
Contact

Meer informatie:

KvK-naam: KvK-nummer:
Rijswijk

Directeur

Mevr. J. Spronck

Btw-nummer

Openingstijden Servicecentrum
maandag 10:00 - 21:00 uur 10:00 - 21:00 uur
dinsdag 10:00 - 21:00 uur 10:00 - 21:00 uur
woensdag 10:00 - 21:00 uur 10:00 - 21:00 uur
donderdag 10:00 - 21:00 uur 10:00 - 21:00 uur
vrijdag 10:00 - 21:00 uur 10:00 - 21:00 uur
zaterdag 10:00 - 18:00 uur 10:00 - 18:00 uur
zondag 12:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur

Speciale openingstijden

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij iedere zondag geopend van 12:00 - 17:00 uur.

Sinterklaas - 5 december 2017 - 10.00-18.00 uur
Kerstavond - 24 december 2017 - 12.00-17.00 uur
1e Kerstdag - 25 december 2017 - Gesloten
2e Kerstdag - 26 december 2017 - Gesloten
Oudejaarsdag - 31 december 2017 - 12.00-17.00 uur
Nieuwjaarsdag - 1 januari 2018 - Gesloten

Ferrari event

26 augustus 2017 -Ferrari

Vanaf 24 juli tot en met 25 augustus maak je kans bij aankoop van een geselecteerd product op een rit in een Ferrari. Deze rit vind plaats op zaterdag 26 augustus en zou zo'n 15 minuten duren. Al vanaf 18 jaar met een geldig rijbewijs mag je achter het stuur kruipen. Ook heb je de keus om als bijrijder een rit te maken.
De producten die mee doen vind je in de winkel met het Ferrari kenmerk. Elke week worden er 15 ritten verloot.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN
‘’ FERRARI DRIVE EXPERIENCE WINNEN’’
Algemeen
1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Ferrari drive experience winnen’, hierna ‘’actie’’.
2. Organisator van deze actie is Media Markt Rijswijk B.V., gevestigd en kantoorhoudende te W. Alexander Promenade 69-83, 2284 DJ Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27199715, hierna ‘’organisator’’.
3. Deze actie geldt alleen bij Media Markt Rijswijk B.V., W. Alexander Promenade 69-83, 2284 DJ Rijswijk.
4. Deze actie kent een looptijd van maandag 24 juli 2017, 10.00 uur tot en met zondag 20 augustus 2017 17.00 uur.
5. Op deze actie zijn de algemene actievoorwaarden van Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. (hierna MMS) van toepassing. Bij strijd tussen de bijzondere en de algemene actievoorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De bijzondere en de algemene voorwaarden van MMS zijn te raadplegen onder www.mediamarkt.nl/ferrari en zijn verkrijgbaar bij de informatie-en servicebalie van Media Markt Rijswijk B.V.
6. Door de deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden.
Inhoud van de actie
7. In de periode maandag 24 juli 2017 10.00 uur tot en met zondag 20 augustus 2017 17.00 uur kan iedereen die speciaal geselecteerde artikelen koopt bij Media Markt Rijswijk -, kans maken op het zelf rijden in een Ferrari.
8. De speciaal geselecteerde artikelen zijn te herkennen aan een wobbler met een afbeelding van een Ferrari. Een wobbler is een speciale kaart die aan de prijskaart van het deelnemende product bevestigd is.
9. Na iedere actieweek, die loopt van maandag tot en met zondag, worden op de maandag daarna uit alle aankopen van de voorgaande actieweek 15 winnaars geselecteerd. Dus er worden winnaars geselecteerd op maandag 31 juli, 7 augustus, 14 augustus en op 21 augustus. Er worden dus totaal 60 winnaars geselecteerd.
10. Om aan de actie deel te kunnen nemen hoeft de deelnemer uitsluitend een geselecteerd product aan te schaffen. De klant krijgt bij aankoop van een geselecteerd artikel een formulier. De klant dient dit in te vullen en te deponeren in de daarvoor bestemde zuil die achter de kassa staat.
11. De gegevens zullen door de organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen.
12. De te winnen prijs bestaat uit een Ferrari Drive Experience van 15 minuten op 26 augustus 2017 in Rijswijk voor 1 persoon ter waarde van ca. € 60,--.
13. De gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of een ander product.


voorwaarden Ferrari event


14. De winnaar kan een ander aanwijzen om in zijn plaats de prijs te accepteren.
Vereisten voor deelname
15. Deelname aan de actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland, die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar en in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs.
16. De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor een deelnemer om haar motiverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.
17. Alvorens daadwerkelijk de rit in de Ferrari te maken, dient de deelnemer een verklaring te ondertekenen dat hij lichamelijk en geestelijk is staat is om een dergelijke rit te maken en hij dient een eigen risico van € 2.500,-- bij eventuele schade te accepteren. De deelnemer dient een geldig rijbewijs te kunnen overleggen. Een boete wegens snelheidsovertredingen zal bij de deelnemer in rekening worden gebracht.
18. Voorwaarde voor deze deelname is de aanschaf in de actieperiode van een product met een speciaal geselecteerde artikel in een Media Markt-vestiging in Nederland. Er geldt geen minimum aankoopbedrag. Aan deelname aan deze actie zijn verder geen kosten verbonden.
19. In afwijking van de Algemene Actievoorwaarden is deelname aan deze actie niet uitgesloten voor medewerkers van de organisator alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking
20. De marketing manager van Media Markt Rijswijk selecteert 15 winnaars op respectievelijk maandag 31 juli 2017, 7 augustus 2017, 14 augustus 2017 en 21 augustus 2017 om 12.00 uur door middel van één trekking uit het computersysteem van Media Markt Rijswijk B.V.
21. De prijswinnaars worden diezelfde dag persoonlijk van de gewonnen prijs op de hoogte gesteld. De namen van de prijswinnaars worden ook op wwww.mediamarkt.nl/Ferrari bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
22. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal deze niet voor rekening komen van de prijswinnaars, maar worden voldaan door de organisator.
23. Indien een prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van de organisator.
Publiciteit
24. De prijswinnaar stemt er door middel van deelname aan de actie mee in dat zijn naam voor de bekendmaking van de winnaar genoemd wordt op www.mediamarkt.nl/Ferrari.
25. Indien de prijswinnaar op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de prijswinnaars. Alle eventuele publicatie-en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de organisator.
Vragen klachten
26. De deelnemer aan deze actie kan binnen 30 dagen na 26 augustus 2017 uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres info@mediamarkt.nl. Een daarna ontvangen reclamering wordt niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de desbetreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen 30 dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.
27. De meeste gestelde vragen over deze actie worden beantwoord op www.mediamarkt.nl/Ferrari.
Slotbepalingen

vervolg voorwaarden event

28. Over de algemene actievoorwaarden en bijzondere actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
29. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerkingen van deelnamegegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
30. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
31. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten.
32. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
33. ‘Media Markt’ is een geregistreerde handelsnaam van Media Markt- Saturn Holding Nederland B.V.
34. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
35. Deze bijzondere actie is een promotioneel kansspel. MMS houdt zich aan de daarvoor geldende Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Demodag digitaliseren

Laat oude, dierbare beelden digitaliseren bij Media Markt Rijswijk! Wij organiseren demodagen smalfilm scannen, speciaal gericht op het overzetten en veiligstellen van 8 mm films; dubbel 8 en super 8. De professionals van Power Service laten u op deze dag zien hoe de 8 mm films gescand worden en wat de kwaliteit van het gescande filmmateriaal is.

Op deze dag kunt u de professionals alles vragen over deze dienst. Neemt u vooral uw films mee, want indien u op de demodag uw opdracht direct inlevert, krijgt u niet alleen het beste advies, maar ook een zeer aantrekkelijk voordeel! Leuk om zelf de oude beelden weer te kunnen bekijken, maar het is ook een dierbaar, origineel en waardevol cadeau-idee.

Demodagen digitaliseren:
- Zaterdag 2 september van 10:00-16:00 uur
- Zaterdag 28 oktober van 10:00-16:00 uur

Media Markt Thuisservice

Persoonlijk advies op maat? Onze specialisten komen graag bij u thuis !

Wilt u persoonlijk advies op maat? Onze specialisten komen bij u thuis. Media Markt Rijswijk begeleidt u graag bij uw nieuwe aankoop of bij eventuele bestaande problemen. Kortom: persoonlijk en deskundig advies op maat, gewoon bij u thuis!

Uw voordelen:
- Media Markt specialist komt bij u thuis
- Deskundig advies op maat
- Begeleiding bij nieuwe aankoop of advies bij eventuele bestaande problemen
- Issues worden direct in kaart gebracht
- Geniet optimaal van uw (nieuwe) aankoop

Ja, ik wil gebruikmaken van de Thuisservice!
Wilt u ook gebruikmaken van de Thuisservice van Media Markt Rijswijk? Dat kan! Voor slechts €50,- komen onze specialisten bij u thuis. Bel ons via 070 – 3728 200  en maak direct een afspraak! Wanneer u na het adviesgesprek een product of dienst bij Media Markt Rijswijk aanschaft, dan verrekenen wij dit met het aankoopbedrag.

Schermreparatie

Heeft jouw telefoon een barst? Geen probleem! Vanaf nu kun je bij Media Markt Rijswijk terecht voor schermreparatie al vanaf 69.-. Onze gecertificeerde medewerkers repareren het scherm van uw telefoon terwijl u wacht*!

Meer informatie en prijzen schermreparatie? Ga dan naar: mediamarkt.nl/smartphoneschermreparatie

* Reparatieduur is afhankelijk van het type toestel

Media Markt Club

JOIN THE CLUB!
U mag nog een klantenpas aan uw collectie toevoegen want ook Media Markt heeft zijn eigen klantenpas ontwikkeld.

Wij zetten voor u de voordelen op een rijtje:
Bij ieder aankoop kans op een giftcard t.w.v. 50 euro
Bij iedere aankoop kans op de superprijs van die maand
Al je aankopen online bewaren
Toegang tot exclusieve producten
28 dagen ruil- en retourtijd
Alle aankopen gratis thuis bezorgd
Op jouw interesses afgestemde aanbiedingen
Iedere week een mail met actuele aanbiedingen!

Meld je dus snel aan voor FAN-TAS-TI-SCHE voordelen!

De algemene voorwaarden en privacy verklaring zijn te vinden op mediamarkt.nl/club
* inschrijven vanaf 18 jaar.

Volg ons op social media!

Twitter: mediamarktrw
Instagram: media_markt_rijswijk

Bereikbaarheid

Media Markt Rijswijk in Winkelcentrum In De Bogaard is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, op de fiets en met de auto. Het ligt op 2 minuten loopafstand van Station Rijswijk. Onder het Bogaardplein bevindt zich een ondergrondse parkeergarage die plaats biedt aan ca. 900 auto's. Naast deze parkeergarage zijn er nog enkele parkeergarages met een totale capaciteit van ca. 2600 parkeerplaatsen.

Vacatures